\ OliZircore NANO - Olident

rotate_mobile_device

OliZircore NANO

Podwójnie utwardzalny płynny kompozyt niezastąpiony, zarówno w roli materiału do cementowania wkładów koronowo-korzeniowych, jak i odbudowy zrębu zęba. Tworzy jednolitą i wytrzymałą strukturę dla trwałej rekonstrukcji zęba.

doskonałe wyważenie płynności i stabilności sprawia, że materiał lekko się miesza i aplikuje, nie stanowi oporu podczas wprowadzania wkładu do kanału, a jednocznie nie spływa z pola preparacji

po całkowitym utwardzeniu odbudowę opracowuje się dokładnie tak, jak naturalne tkanki nie odczuwając granicy pomiędzy materiałem, a zębiną.

Dziękujemy za wizytę na stronie Olident.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, treści zamieszczone na naszej stronie zastrzeżone są dla profesjonalistów z branży stomatologicznej (stomatolog, asystentka, higienistka, technik dentystyczny lub inna osoba profesjonalnie związana z branżą, np. prowadząca obrót wyrobami medycznymi).

Potwierdź swój status.

Oświadczam, iż jestem profesjonalistą związanym zawodowo z branżą medyczną.