\ Polityka prywatności - Olident

rotate_mobile_device

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że Administratorami Państwa danych są:

 • Olident Sp. z o. o., Sp. k., NIP: 6793108177, REGON: 360816665
 • Olident Sp. z o. o., Depot Sp. k., NIP: 6793156058, REGON: 368290263

utrzymujący informacyjną stronę internetową pod adresem www.olident.com.

Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików Cookies oraz innej podobnej technologii.

Określenie RODO należy rozumieć jako Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca www.olident.com.

Na dzień dzisiejszy strona www.olident.com nie umożliwia kontaktu z wymienionymi powyżej firmami poprzez mechanizm wbudowany w stronę, jak również nie oferuje opcji zapisania się do tzw. ?Newsletter?. W przypadku uruchomienia takiej możliwości w przyszłości, osoby, które dokonują rejestracji na stronie www.olident.com, będą proszone o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik będzie mógł podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane będzie można w każdym czasie usunąć.

Administratorzy danych osobowych z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora danych.

Administratorzy danych osobowych zabezpieczają dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Osoby odwiedzające naszą stronę internetową mogą ją przeglądać bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Na ten moment nasz serwis nie zbiera w żaden sposób danych osobowych za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies i logach systemowych. Administrator danych nie przetwarza tych danych w jakikolwiek sposób.

Jeżeli w przyszłości zostaną uruchomione usługi wymienione powyżej; wbudowany w stronę moduł komunikacji oraz usługa ?Newsletter? i/lub sklep internetowy (z wymaganym prawnie regulaminem), wtedy dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Internetowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  Czas przetwarzania danych osobowych

Co do zasady dane będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Odbiorcy danych

W przyszłości, w związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, kurierskie.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Polityka Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Pliki Cookies (tzw. ?ciasteczka?) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki Cookies oraz mogącym uzyskać do nich dostęp są firmy;

 • Olident Sp. z o. o., Sp. k., NIP: 6793108177, REGON: 360816665
 • Olident Sp. z o. o., Depot Sp. k., NIP: 6793156058, REGON: 368290263

Pliki Cookies mogą być w przyszłości wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies:

 • ?sesyjne? (session Cookies)
 • oraz ?stałe? (persistent Cookies).

Cookies ?sesyjne? są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

?Stałe? pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są (lub będą w przyszłości) następujące rodzaje plików Cookies:

 • ?niezbędne? pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • ?wydajnościowe? pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • ?funkcjonalne? pliki Cookies, umożliwiające ?zapamiętanie? wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • ?reklamowe? pliki Cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, ani przez nich wykorzystywane.

Usuwanie i zarządzanie plikami Cookies

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików Cookies w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików Cookies. Ograniczenie możliwości ustawienia plików Cookies może pogorszyć ogólną funkcjonalność korzystania ze strony www.olident.com.

Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przyszłości prawo do sprostowania danych realizowane będzie w stosunku do Użytkownika posiadającego konto w Serwisie również przez umożliwienie mu edytowania danych w sekcji ?Moje konto? > ?Dane osobiste?.

Użytkownikowi posiadającemu konto w Serwisie przysługuje prawo do jego usunięcia. Rezygnacja z konta nie jest równoznaczna z usunięciem danych osobowych.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej lub drogą mailową na wskazane poniżej dane kontaktowe Administratora lub bezpośrednio do Inspektora ochrony danych.

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie. W szczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu 30 dni od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (jeśli taki adres e-mail podano).

Dane kontaktowe Administratora danych osobowych

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: [email protected], lub adres korespondencyjny Olident, 32-003 Podłęże, nr 653.

Zasady zmiany w Polityce prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Dziękujemy za wizytę na stronie Olident.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, treści zamieszczone na naszej stronie zastrzeżone są dla profesjonalistów z branży stomatologicznej (stomatolog, asystentka, higienistka, technik dentystyczny lub inna osoba profesjonalnie związana z branżą, np. prowadząca obrót wyrobami medycznymi).

Potwierdź swój status.

Oświadczam, iż jestem profesjonalistą związanym zawodowo z branżą medyczną.