\ OliZircore NANO - Olident

Ustaw orientację pionową na urządzeniu

OliZircore NANO

Podwójnie utwardzalny płynny kompozyt niezastąpiony, zarówno w roli materiału do cementowania wkładów koronowo-korzeniowych, jak i odbudowy zrębu zęba. Tworzy jednolitą i wytrzymałą strukturę dla trwałej rekonstrukcji zęba.

doskonałe wyważenie płynności i stabilności sprawia, że materiał lekko się miesza i aplikuje, nie stanowi oporu podczas wprowadzania wkładu do kanału, a jednocznie nie spływa z pola preparacji

po całkowitym utwardzeniu odbudowę opracowuje się dokładnie tak, jak naturalne tkanki nie odczuwając granicy pomiędzy materiałem, a zębiną.