\ OliTemp esthetic - Olident

Ustaw orientację pionową na urządzeniu

OliTemp esthetic

Bis-akrylanowy materiał do tymczasowej rekonstrukcji zębów. Estetyczny i naturalny wygląd oraz doskonałe właściwości mechaniczne to gwarancja funkcjonalnego uzupełnienia nawet na kilka lat.

dzięki automatycznemu mieszaniu ma zawsze jednorodną konsystencję pozbawioną pęcherzyków powietrza, które mogłyby powodować pęknięcia

wytrzymałość na siły działające podczus żucia zapewnia prawidłowią okluzję i oparcie dla zębów sąsiednich, nawet rozbudowne mosty są stabilne w krótkim, jak i długim czasie użytkowania