\ Dotacja EU - Olident

rotate_mobile_device

Tytuł projektu: Internacjonalizacja linii produktów i promocja marki OLIDENT przez udział w targach i misjach gospodarczych.

Cel projektu i planowane efekty: Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności marki OLIDENT na rynkach zagranicznych, pozyskanie nowych klientów i zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw, a także zwiększenie przychodów z eksportu.

Działanie PO IR 3.3.3 Go to Brand

Wartość projektu: 464 900.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 348 675.00 PLN

 


 

Tytuł projektu: Promocja marki produktowej OLIDENT na rynkach zagranicznych.

Cel projektu i planowane efekty: Wynikiem realizacji projektu będzie zwiększenie rozpoznawalności marki OLIDENT na rynkach zagranicznych. Prowadzić to będzie, do pozyskania nowych klientów, zwiększenia sprzedaży, zwiększenia rozpoznawalności i wartości marki. Celem eksportu firmy jest promocja produktu oraz wizerunku firmy na rynkach zagranicznych a także uniezależnienie się od wahań popytu na rynku krajowym, a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka spadku sprzedaży dzięki jej dywersyfikacji.
Celem firmy jest również wzrost zysków oraz dalszy rozwój przez lepsze identyfikowanie potrzeb klientów i elastyczne reagowanie na nie oraz przez poszerzenie kontaktów handlowych.

Działanie PO IR 3.3.3 Go to Brand

Wartość projektu: 449 700.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 337 275.00 PLN

Dziękujemy za wizytę na stronie Olident.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, treści zamieszczone na naszej stronie zastrzeżone są dla profesjonalistów z branży stomatologicznej (stomatolog, asystentka, higienistka, technik dentystyczny lub inna osoba profesjonalnie związana z branżą, np. prowadząca obrót wyrobami medycznymi).

Potwierdź swój status.

Oświadczam, iż jestem profesjonalistą związanym zawodowo z branżą medyczną.