\ VIP Posterior - Olident

Ustaw orientację pionową na urządzeniu

VIP Posterior

Specjalna wersja mikrohybrydy przeznaczona do zębów bocznych narażonych na obciążenia okluzyjne. Zawartość wypełniacza zwiększona do 84% wagowo sprawia, że skurcz polimeryzacyjny jest znacznie mniejszy, a tym samym zminimalizowane są naprężenia brzeżne.

zawartość wypełniacza zwiększona do 84% wagowo sprawia, że skurcz polimeryzacyjny jest znacznie mniejszy, a tym samym zminimalizowane są naprężenia brzeżne.

materiał zyskał także na twardości, jednoczenie nie tracąc swojej doskonałej konsystencji. To wszystko czyni go materiałem idealnym do wypełnień w odcinku bocznym.